Pytanie
W jaki sposób powinien postąpić pracodawca, na rzecz którego wolontariusz wykonuje pewne czynności zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?
Pomiędzy "korzystającym" a wolontariuszem jest zawarta umowa na okres czterech miesięcy. Wolontariusz miał wypadek, ale ze względu na lekkość urazu nie spowodowało to niezdolności do wykonywania pracy.
Czy pracodawca, "korzystający" z usług wolontariusza powinien sporządzić kartę wypadku?
Kogo powinien w takim przypadku wpisać jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca nie opłaca takiej składki)?
Czy pracodawca ma obowiązek płacenia za ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne?
Czy w tym przypadku wolontariusz może składać dokumenty do ZUS o jednorazowe odszkodowanie?