Pytanie
Pracownik spółki z o.o. wyjechał na delegację do Włoch. Zapłacił z kasy spółki polskiej za kilka drobnych wydatków - bilet PKS (przejazd na 56 km) oraz bilet i paragon fiskalny za przejazdy po Warszawie (z Warszawy wylatywał za granicę- do Włoch), jak również bilet na przelot samolotem z Warszawy do miasta zamieszkania. Za przelot samolotem do Włoch oraz noclegi i posiłki pracownika spółki polskiej płaciła spółka włoska (spółka matka spółki z o.o.).
Jaką część diety spółka powinna naliczyć pracownikowi?
Czy 100% diety czy 25% diety z uwagi, że posiłek pracownikowi zapewniała spółka matka?