Pytanie
Podatnik zakupił na terenie gminy grunty sklasyfikowane w ewidencji jako rolne. Zostało wszczęte postępowanie podatkowe w celu ustalenia wymiaru podatku rolnego. Jednocześnie doręczono stronie wezwanie do złożenia druków obowiązujących na terenie gminy stanowiących zgłoszenie z art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym.
Co powinien zrobić organ podatkowy w przypadku, gdy podatnik uchyla się obowiązku złożenia wspomnianych druków?
Czy może wydać decyzję określającą na podstawie jedynie otrzymanej informacji z ewidencji gruntów?
Jak zapoznać podatnika z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji, jeśli zamieszkuje on na stałe w innym województwie?