Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi usługi transportowe (również transport zagraniczny). Firma jest podatnikiem VAT i prowadzi PKPiR. Należność (zwrot VAT z faktur zagranicznych np. viatoll) w wysokości 2000 zł wpłynęła na rachunek bankowy "złotówkowy" podatnika, ale w identyfikatorze płatności podana jest wartość w euro (1000 euro) i kurs przyjęty przez bank (4,0000 zł). Kurs średni NBP z dnia poprzedniego wynosi 3,9000 zł.
Czy przychód należy zaksięgować w wysokości 4000 zł (zgodnie z kwotą, którą otrzymał podatnik na konto), czy w wysokości 3900 zł (1000 euro w przeliczeniu wg kursu z dnia poprzedniego)?
Czy w tym drugim przypadku należy zaksięgować różnice kursowe w wysokości 100 zł?