Pytanie
W ubiegłym roku spółka z o.o. wpłaciła firmie A zaliczkę na zakup samochodu osobowego. Po otrzymaniu faktury odliczono 60% VAT, a pozostałą część zaksięgowano na koncie Koszty rodzajowe VAT nie podlegający odliczeniu. Kwota netto zaliczki została ujęta na koncie Rozliczenie zakupu - zaliczki fakturowane i przeszła w bilansie otwarcia na następny rok. W bieżącym roku spółka podjęła decyzję o wzięciu samochodu w leasing. Wpłacona zaliczka została przez firmę A przekazana cesją na firmę leasingową, a nam wystawiła fakturą VAT na całą kwotę (minus). Od firmy leasingowej nie otrzymaliśmy faktury na plus.
Jak zaksięgować ww. operację (korekta i cesja), jeśli część kosztów (podatek VAT) została rozliczona w roku zakupu samochodu?