Pytanie
Spółka zamówiła środek trwały. Płatność będzie następowała w ratach: zaliczka 15% - faktura zaliczkowa, zapłata częściowa 35% - faktura częściowa i 50% po dostawie - faktura końcowa. Po każdej wpłacie firma otrzymuje fakturę zaliczkową od podmiotu krajowego, wystawioną w EUR. VAT i netto zostaje przeliczony wg kursu z poprzedniego dnia powstania obowiązku podatkowego, jakim jest otrzymanie zaliczki. Spółka księguje faktury i zapłatę, co generuje powstanie różnic kursowych, które czekają do momentu oddania środka trwałego i skorygują jego wartość. Poszczególne faktury zaksięgowano na koncie zaliczek. Faktura ostateczna wystawiona w walucie, dokumentująca pozostałą część do zapłaty po dostawie przeliczona jest wg kursu poprzedniego dnia jej wystawienia, co równa się dacie protokołu odbioru końcowego. Suma netto faktur zaliczkowych w PLN i faktury końcowej różni się od wartości ogólnej zamówienia. Cena netto 21.500 EUR, przeliczona wg kursu z poprzedniego dnia dokonania dostawy 4,1385 daje kwotę 88.977,75 zł.
Jak prawidłowo ująć powyższe operacje?