Pytanie
Spółka wynajmuje teren, na którym poczyniła prace remontowo-budowlane, jak również powstały tam środki trwałe (np. ogrodzenie terenu, kontener biurowy). Prace wykonywała firma, która wystawiła fakturę na najemcę (300 tys. zł). Umowa wynajmu jest zawarta na 10 lat. Po tym okresie przedmiot najmu w całości przechodzi na wynajmującego. Umowa z wynajmującym stanowi, że koszty poniesione na wszystkie powyższe nakłady będą rozliczane w czynszu za wynajem w następujący sposób: wynajmujący będzie wystawiał miesięczną fakturę za czynsz - 4000 zł (przez okres trwania umowy - 10 lat) z czego najemca zapłaci mu 1000 zł przelewem, a pozostałe 3000 zł będzie potrącane z jego należnościami z tytułu poniesionych przez niego nakładów.
Jak zaksięgować fakturę za poniesione nakłady?