Pytanie
W dniu 5 lutego 2014 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyznał pracownikowi lekki stopień niepełnosprawności, który datuje się na od dnia 12 listopada 2013 r. Należy nadmienić, że pracownik w przeszłości miał przyznany stopień niepełnosprawności w okresie od 8 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2007 r.
Bardzo proszę o informację czy należy dokonać korekty deklaracji PFRON I-a od miesiąca listopada 2013 r. do stycznia 2014 r.?
Jak wliczyć osobę i etat do deklaracji (poz. 24 i 30 w deklaracji PFRON I-a)?