Pytanie
Jak wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za pracę w wolną sobotę, przy pięciodniowym tygodniu pracy i czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym?
Pracownik w sobotę w lipcu pracował dodatkowo w wolną sobotę 5 godzin. Za te godziny dostał normalne wynagrodzenie za 5 godzin (do czasu rozliczenia godzin w okresie rozliczeniowym). Wolne za sobotę (8 godzin) odebrał w sierpniu zgodnie z zasadą, że bez względu na liczbę godzin przepracowaną w sobotę należy się cały dzień wolny od pracy.
Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie w lipcu za 5 godzin, ntomiast w sierpniu zostało potrącone wynagrodzenie za 8 godzin nieprzepracowane w związku z odebranym wolnym za sobotę.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Czy pracownik może być stratny na wynagrodzeniu?
Wprawdzie przepracował 3 godziny mniej, ale kodeks pracy takie odbieranie wolnego narzuca.