Pytanie
Jak wyliczyć przychody i koszty w zeznaniu CIT za 2013 r., jeśli spółka posiada przychody podatkowe za 2013 r. w kwocie 520.000 zł, koszty podatkowe 490.000 zł, niezapłacone faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności (zaliczone do kosztów) w kwocie 100.000 zł (netto).Czy prawidłowe będzie wyliczenie do CIT-8: przychody: 520.000 zł, koszty 490.000 zł -100.000 zł = 390.000 zł; dochód: 130.000 zł; podatek 24.700 zł?
Jeśli podatnik poniósłby stratę za rok 2013 r. w kwocie 200.000 zł i dodatkowo miał niezapłacone faktury na 50.000 zł (zaliczone w koszty) - czy musiałby wpłacić do urzędu mimo to kwotę 9500 zł podatku z tytułu niezapłaconych faktur?