Pytanie
Jak wyliczyć dochód do opodatkowania udziałowcowi występującemu ze spółki cywilnej z udziałem 1/3?
Czy przychodem dla występującego udziałowca będzie 1/3 wartości firmy na którą składają się środki trwałe i wyposażenie wycenione wg cen rynkowych - 80.000 zł. plus jego wkład pieniężny wniesiony do spółki przy jej założeniu tj. 10.000 zł, razem 90.000 zł.?
Co będzie uznane za "wydatki na nabycie lub objecie prawa do udziałów w spółce (art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f.)?
Czy te wydatki to oprócz wkładu pieniężnego jaki wniósł udziałowiec w momencie założenia spółki, to także wartość netto na dzień wystąpienia, zakupionych w trakcie trwania spółki środków trwałych oraz wartość wyposażenia wg cen zakupu np.:
- 10.000 zł - wkład pieniężny występującego udziałowca
- 20.000 zł - wartość netto środków trwałych w wys. 1/3
- 2000 zł- wartość wyposażenia w wys. 1/3
Jak wyliczyć dochód do opodatkowania?