Pytanie
Prowadzę działalność handlową - handel płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. Zakupuję płytę warstwową do dalszej odsprzedaży. Zdarza się, że niektóre płyty ulegną uszkodzeniu. W związku z powyższym zmuszony jestem do oddzielenia z każdej takiej płyty części zewnętrznej i części wewnętrznej. Cena zakupu płyty, którą płacę dostawcy to np. 30 zł. Po oddzieleniu blachy i pianki kwota sprzedaży tych dwóch materiałów to 20 zł.
Czyli niższa od ceny zakupu. Jak rozliczyć to w PKPiR?
Jakie dokumenty księgowe powinienem wystawić?
Jak rozliczyć to w podatku dochodowym?
Czy stratę którą poniosłem powinienem wyksięgować w poz. 10 PKPiR, czyli zmniejszyć zakup towarów?
Czy na powyższą okoliczność powinien być sporządzony jakiś protokół?