Pytanie
W dniu 23 czerwca 2013 r. przelano kwotę 50.000 euro z rachunku walutowego przedsiębiorcy w PKO na rachunek walutowy przedsiębiorcy w BRE banku. Rozchód waluty w PKO wyceniono wg kursu z dnia poprzedzającego rozchód, czyli 22 czerwca 2013 r. Kwota 50.000 euro wpłynęła na rachunek BRE w dniu 24 czerwca 2013 r. Wpływ waluty wyceniono wg kursu z dnia poprzedniego, tj. z dnia 23 czerwca 2013 r. Następnie dokonano sprzedaży waluty po kursie ustalonym z bankiem i dokonano rozchodu z BRE po kursie wynegocjowanym z bankiem.
Czy postąpiliśmy prawidłowo?