Aktualnie w dyskusji o wpływie polityki klimatycznej na przemysł i energetykę dominuje głównie przekaz o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Tymczasem dnia 14 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wdrożenie Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Zdaniem ekspertów – przepisy tego nowego prawa będą miały przemożny wpływ na kierunki inwestowania w przemyśle w naszym kraju, w tym szczególnie w branży chemicznej.


Organizowane przez powermeetings.eu wydarzenie poruszy problem transpozycji do polskiego prawa Dyrektywy IED. Eksperci będą debatowali m.in. o ramach prawnych dla wprowadzenia mechanizmów elastycznych umożliwiających firmom czasowe odstępstwa od zaostrzonych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z IED, jak np. Przejściowy Plan Krajowy (PPK), na którego akceptację przez Komisję Europejską Polska czeka. Nowa ustawa daje również światełko w tunelu, np. w postaci szeregu zmian redukujących zbędne obciążenia administracyjne związane z pozwoleniami emisyjnymi. Umożliwia m.in. beztermınowe wydanie pozwoleń zıntegrowanych. Projektowane przepisy dotyczą ponadto bardziej efektywnego spełniania przez zakłady przemysłowe najlepszych dostępnych technik BAT. Będzie to możliwe m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów, tzw. Konkluzji BAT przyjmowanych w formie decyzji Komisji Europejskiej.


O tych wszystkich regulacjach w trakcie seminarium będą mówili zaproszeni eksperci, w tym m.in.:
•Michał Jabłoński, Inżynier Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska
•Małgorzata Typko, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
•Ewa Rutkowska-Subocz, Consuel, Kancelaria Prawna Dentons
•Stanisław Błach, Zastępca Dyrektora ds. Regulacji Środowiskowych, EDF Polska Centrala Sp. z o.o
•Adam Pawełas, Menedżer ds. środowiska, infrastruktury i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska
•Bożena Środa, Starszy Specjalista, Stowarzyszenie Producentów Cementu


Organizatorzy do udziału w kwietniowym seminarium zapraszają przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw, które zobowiązane są do przestrzegania wymagań Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), w tym m.in. firm z sektora chemicznego, energetycznego, spożywczego, cementowego, a także wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się z uczestnikami wydarzenia swoją wiedzą i opinią.

Więcej na stronie poświęconej wydarzeniu>>>
 

Patronat medialny nad seminarium „Transpozycja Dyrektywy IED – wyzwania i problemy stojące przed przemysłem” sprawuje serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl