Pytanie
Proszę o podanie odpowiedzi według stanu prawnego na 1 kwietnia 2014 r. W spółce użytkowane są samochody osobowe jak również ciężarowe z homologacją N1 (5 miejsc siedzących, ładowność powyżej 500 km). Część z nich stanowi środki trwałe a część jest użytkowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochody oprócz używania na cele działalności gospodarczej są również używane na cele prywatne przez pracowników.
Czy nieodliczona część podatku naliczonego VAT (50%) będzie kosztem uzyskania przychodu (proszę o podanie podstawy prawnej)?
Czy koszty amortyzacji, ubezpieczenia (do 20 tys euro wartości samochodu), leasingu, materiały eksploatacyjne, usługi napraw, paliwa i inne koszty związane z samochodami przy założeniu używania również dla celów prywatnych będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu (proszę o podanie podstaw prawnej dla pozytywnej i negatywnej odpowiedzi)?
Czy istnieją rozwiązania dla optymalizacji podatkowej tej grupy kosztów np. odpłatność za użytek prywatny przez pracownika, opodatkowanie i oskładkowanie nieodpłatnych świadczeń z tytułu użytku prywatnego samochodu lub inne?