Pytanie
Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych (50 i 100) dla kierowcy zatrudnionego od 4 lipca w równoważnym systemie czasu pracy, miesięcznym okresie rozliczeniowym, porze nocnej od 22:00 do 6:00?
Pracownik pracował w dniach:
1) 4 lipca w godzinach od 4:30 do 12:00;
2) 5 lipca w godzinach od 6:00 do 15:30;
3) 6 lipca w godzinach od 5:00 do 12:00;
4) 7 lipca w godzinach od 3:00 do 23:00;
5) 10 lipca w godzinach od 3:00 do 12:30;
6) 11 lipca w godzinach od 1:30 do 9:00;
7) 12 lipca w godzinach od 5:00 do 17:00;
8) 14 lipca w godzinach od 7:30 do 19:30;
9) 15 lipca w godzinach od 5:30 do 9:00;
10) 18 lipca w godzinach od 3:00 do 12:00;
11) 19 lipca w godzinach od 1:00 do 15:00;
12) 20 lipca w godzinach od 6:00 do 21:00;
13) 21 lipca w godzinach od 6:00 do 17:00;
14) 25 lipca w godzinach od 4:00 do 16:00;
15) 27 lipca w godzinach od 2:30 do 10:30;
16) 28 lipca w godzinach od 2:30 do 12:30.