Pytanie
Kobieta pozostaje w związku konkubinackim, z którego ma 1 dziecko. Decyzją zostało przyznane świadczenie na to dziecko. Następnie 2 lutego 2015 r. konkubent został osadzony w zakładzie karnym, a kobieta w marcu urodziła kolejne dziecko - w akcie urodzenia dziecka zapisano "ojciec nieznany". W maju kobieta złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na nowo urodzone dziecko oraz zaznaczyła dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Czy kobiecie przysługuje zasiłek rodzinny na starsze dziecko (brak orzeczonych alimentów przez sąd) oraz czy przysługuje zasiłek rodzinny na nowo urodzone dziecko wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka?
Co ze składem rodziny w takim przypadku?