Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
Czy koszty patentu do wynalazku "technologia pakowania sztućców" będą traktowane jako wytworzone we własnym zakresie?
Czy zakwalifikować je jako WNiP?
Czy stanowią KUP w dacie poniesienia mimo opracowania dokumentacji do zgłoszenia patentowego przez zewnętrzną kancelarię?
Pomysł na wynalazek jest pracownika, właścicielem będzie właściciel firmy, ponosimy min koszty: opłaty do UP, przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia patentowego przez zew. kancelarię Patentową, zgłoszenia i ochrony przez np. 5 lat (kwota ponad 3500 zł netto), uzyskanie opinii instytutu o innowacyjności wynalazku.
Czy ww koszty dotyczące uzyskania ochrony patentowej, nie prowadzą do nabycia prawa do patentu w "drodze jego nabycia", lecz wytworzenia, czyli są kosztem w dacie poniesienia tj. zaksięgowania w koszty i nie stanowią WNiP?
Czy poprawny jest wniosek, że musi nastąpić nabycie od zewnętrznego podmiotu prawa do wynalazku, żebyśmy mieli do czynienia z WNiP podlegającą amortyzacji?
Czy dla odpowiedzi ma znaczenie czy prawo do wynalazku tj. technologii, pracownik wytworzył w ramach stosunku pracy za dodatkowym wynagrodzeniem czy w ramach pensji za etat?
Czym ww koszty różnią się od kosztów prac rozwojowych?
Wynalazek i technologia będzie wykorzystany we własnej produkcji wyrobów, a jest niezbędny do pozyskania dotacji na doposażenie parku maszynowego.