Pytanie
Firma na podstawie umowy użyczenia przekazała innemu podmiotowi urządzenia. Przedsiębiorstwo. któremu to urządzenia zostały przekazane świadczy usługę chowu drobiu za którą to otrzymuje wynagrodzenie. Współpraca między podmiotami polega na tym, że to firma dostarcza gaz (w pełni pokrywa jego koszty), który jest niezbędny w toku produkcji. Rzeczy ruchome i nieruchome są własnością podmiotu, który świadczy usługę. Firma chcąc zmniejszyć koszt zużycia gazu postanowiła zainwestować i dostarczyć do usługodawcy urządzenia (wspomagają zużycie gazu - są elementem innego urządzenia, które to są własnością podmiotu świadczącego usługę). Urządzenia te po zakończeniu współpracy zostaną zwrócone.
Czy w tym przypadku jest właściwe zawarcie takiej formy umowy na gruncie ustawy?
Jak w takim przypadku udowodnić aby firma mogła zaliczyć poniesiony wydatek w koszty podatkowe (poprzez amortyzację lub jako koszt bieżący jeżeli koszt jednostkowy jest mniejszy niż 3.500 zł) tj użyczenie nie będzie miało charakteru nieodpłatnego?