Pytanie
Jak skuteczne można zablokować budowę realizowaną na podstawie wydanego pozwolenia na budowę niebędąc stroną?
Starosta wydał pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia, które jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania takie przedsięwzięcia nie mogą być realizowane na tym terenie. Z uwagi na fakt, iż "blokujący" nie jest stroną, wszystkie jego wnioski zostały odrzucone i nie były rozpatrywane.