Jak segregować odpady?

To gminy powinny ustanowić system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a więc określić m.in. rodzaje i kolory pojemników, do których powinny być wrzucane odpowiednie odpady. Mają także obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych.

Podstawowy sposób segregacji śmieci polega na oddzielaniu: śmieci suchych (np. papier, gazety, suche, szklane butelki), śmieci mokrych (np. opakowanie po jogurcie) oraz śmieci zmieszanych (np. resztki jedzenia). Ostatecznie, każda gmina podejmie jednak decyzję, czy skorzysta z takiego sposobu, czy też wprowadzi własne sposoby segregowania śmieci. Dlatego należy sprawdzić w swojej gminie, na ile frakcji – czyli rodzajów – będą sortowane śmieci.

Elektrośmieci i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu

Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Powinny tam trafiać, m.in. przeterminowane leki i chemikalia, wyczerpane baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zasady dotyczące właściwego postępowania z tego typu odpadami powinny się znaleźć w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej. Ponadto każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca zbiórki, m.in. zużytego sprzętu RTV i AGD.

Warto też czytać informacje znajdujące się na produkcie i jego opakowaniu. Zwracajmy uwagę na Ekoznaki, które informują m.in. o tym czy opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Więcej o oznaczeniach opakowań można przeczytać na stronie: www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/20549_segregacja_odpadow_dlaczego_warto.html

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2013 r.

Data publikacji: 22 maja 2013 r.