Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce kupiła na Litwie samochód osobowy. Samochód od zakupu posiada litewskie tymczasowe tablice rejestracyjne. Nie został uiszczony podatek akcyzowy przez żadną ze stron. W związku z nieprzerejestrowaniem tego samochodu w Polsce, nie został zapłacony podatek akcyzowy. Podatnik zamierza sprzedać ten samochód osobie fizycznej na Litwie.
Czy przy sprzedaży powinien zapłacić podatek akcyzowy?
Jakich powinien dopełnić formalności?
Czy powinien zapłacić podatek akcyzowy przy zakupie samochodu i w sytuacji sprzedaży ubiegać się o zwrot nadpłaty?
Czy jeżeli samochód nie był sprowadzony do Polski, może wystawić fakturę sprzedaży z miejscem sprzedaży Litwa?
Czy prowadząc działalność w Polsce powinien wystawić fakturę dla nabywcy z miejscem wystawienia Polska?