Pytanie
Firma z Francji powierza naszej spółce część komponentów (buteleczki, nakrętki) do wykonania u nas wyrobu finalnego, tj. lakieru do paznokci. My wytwarzamy wsad czyli lakier i wykonujemy usługę konfekcji do powierzonych buteleczek. Następnie po wykonaniu usługi obciążany firmę francuską za usługę stosując NP z adnotacją na fakturze "bez VAT" za usługę na ruchomym majątku rzeczowym. Problem w tym, że kontrahent wskazuję nam do zwrotu finalnej usługi nie siebie czyli Francję tylko swojego kontrahenta z Włoch oraz z Rosji.
Jakie ciążą na nas w tej sytuacji obowiązki dokumentacyjne związane z tą sprzedażą usługi?
Otrzymując komponenty nie wykazujemy WNT.
Czy w związku z tym, że towar nie będzie z powrotem zwrócony do Francji ciążą na nas lub powierzającemu dostawcy z Francji obowiązki z tytułu WNT oraz w jakich pozycjach deklaracji należy ująć przeprowadzone transakcje?