Pytanie
Firma A jest firmą amerykańską o charakterze firmy LLC (odpowiednik spółki z o.o.) jest własnością 2 osób. Firma A jest w 100% właścicielem firmy B zarejestrowanej w Polsce jako spółka z o.o. W rejestrze sądowym wpisane jest ze właścicielem firmy B w Polsce jest firma A z USA, która wykonuje całość świadczeń marketingowych, dba o podpisywanie właściwych kontaktów z nowymi dostawcami zarówno z terenu USA oraz Kanady, jak i z Chin. Firma B w Polsce importuje towary z USA, Kanady i Chin od dostawców, z którymi podpisała umowy firma matka, czyli firma A. Firma A zatem wykonuje całość działań marketingowych na rzecz firmy B w Polsce, która to dokonuje sprzedaży produktów na terenie Polski i UE. Wszystkie wyroby importowane przez firmę A posiadają znaki CE i są dopuszczone do obrotu na terenie UE.
W jaki sposób firma A może wystawić faktury za swoje usługi (które są wykonywane na terenie USA przez pracowników firmy w USA) tzw. management invoices firmie B?
Czy takie faktury musza przejść przez urząd celny?
Jakie warunki muszą być spełnione przy wystawiany takich faktur?
Usługi świadczone przez firmę A w USA są niezbędne dla istnienia firmy A w Polsce.