Pytanie
Nasza Instytucja dokonuje zakupu międzynarodowych biletów lotniczych od firmy INT Travel Sp. zoo z siedzibą w Polsce. Bilety kupowane są dla zagranicznych artystów, którzy na terytorium PR wykonują działalność koncertową. Koszt zakupu biletów obciąża całkowicie naszą Instytucję i konieczność zakupu wynika z postanowień wiążącej nas umowy z artystą lub agencją artystyczną. Nadmienić należy, iż nasza firma pośredniczy w zakupie biletu dla danego artysty (pasażera) i to on korzysta z usług przewoźnika. Kwestią budząca nasza wątpliwość, jest opodatkowanie przewozu pasażerskiego podatkiem dochodowym tzw. u źródła. Nadmienić należy, iż nasza firma otrzymuje od INT TRAVEL dwa typy faktur, a mianowicie:
1) Faktury z dopiskiem, iż Agent działa w imieniu i na rzecz np. ALITALII, AIR BALTIC, LUFTHANSY z podaniem nr biletu i nazwiska pasażera.
Czy w takim przypadku należy wykazać podatek u źródła, skoro nasza firma jest, podobnie jak INT Travel, pośrednikiem w zakupie biletów dla konkretnych artystów zagranicznych?
W przypadku, gdy Agent działa w imieniu i na rzecz PLL LOT (polski przewoźnik) - podatek u źródła nie wystąpi.
2) Faktury, na których brak zapisu, iż Agent działa w imieniu i na rzecz X, a wykazany jest np. zakup; biletu lotniczego Ryanair, biletu lotniczego Ryanair (bez podania nazwiska pasażera).
Czy tu również mamy do czynienia z podatkiem u źródła?