Pytanie
We wrześniu 2013 r. muzeum zorganizowało wieczór autorski dla Pana X. Po tym spotkaniu Pan X zostawił dla muzeum na podstawie Wz wystawionej przez Państwowy Instytut Wydawniczy książki – 12 egzemplarzy do sprzedaży. Na podstawie tej Wz przyjęliśmy książki i przekazaliśmy do sprzedaży. Sprzedaliśmy 4 egzemplarze i chcemy zapłacić za sprzedane egzemplarze a pozostałe zwrócić. PIW nie chce nam wystawić faktury za sprzedane egzemplarze ani zwrotu pozostałych, twierdzi że są własnością autora i mamy się rozliczyć z autorem, gdyż wcześniej PIW wystawił autorowi fakturę za te książki i on zapłacił. PIW chce wystawić dla muzeum pismo, że oni nie żądają zapłaty a Wz muzeum ma potraktować bezprzedmiotowo. Muzeum jako instytucja kultury żąda faktury od wystawcy Wz, ponieważ żeby dokonać zapłaty za książki musi mieć fakturę, nie może zapłacić autorowi (osobie fizycznej) bez żadnego dokumentu.
Czy Muzeum może rozliczyć WZ z PIW na podstawie pisma – zdjąć z rozrachunków, a od autora żądać faktury?