Pytanie
Jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedałam w 2013 r. 3 domy w zabudowie bliźniaczej. Sprzedaż odbyła się w rożnych miesiącach 2013 r.: pierwszy w marcu 2013 r. drugi w czerwcu 2013 r., a trzeci w listopadzie 2013 r. Nabycie gruntu pod budowę domów nastąpiło w 2009 r.
Czy dokonałam prawidłowego rozliczenia sprzedaży nieruchomości ujmując sumarycznie przychód ze sprzedaży wszystkich domów w jednym zeznaniu PIT-39 w poz. 20?
Czy kosztem uzyskania przychodu będzie kwota zapłacona przedsiębiorcy, który nie wystawił mi żadnego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, a jedynie posiadam pokwitowany odbiór gotówki przez niego?
Czy kosztem uzyskania przychodu będzie kwota wydatkowana na zakup stolarki okiennej, której ze względu na nieuczciwość przedsiębiorcy nie otrzymałam?
Zaznaczam, iż jestem w posiadaniu wyroku sadowego nakazującego zapłatę wyżej wymienionej należność, jednak na dzień rozliczania się z tytułu sprzedaży nieruchomości tej wierzytelności nie otrzymałam (posiadam tytuł wykonawczy, a sprawa windykacji należności zajmuje się komornik). Po rozliczeniu kosztów wybudowania domów otrzymany dochód wykazałam w poz. 21 tego zeznania jako dochód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.
Od jakiego okresu biegnie termin rozliczenia dochodu wskazanego do zwolnienia ze względu na wydatkowanie go na własne cele mieszkaniowe?
Czy jest to termin sprzedaży pierwszego domu?
Czy za wydatek na własne cele mieszkaniowe mogę uznać koszty wynajmu mieszkania w okresie od sprzedaży do zakończenie budowy domu?