Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o., zajmującą się m.in. działalnością handlową. Zdarza się, że czasem eksportujemy towary poza UE. Na pewien towar otrzymaliśmy zamówienie od klienta z Azerbejdżanu. Warunkiem realizacji przez nas zamówienia była opłacenie faktury pro-forma w wysokości 200 EUR. Zapłatę otrzymaliśmy w dniu 8 sierpnia 2014 r. i rozpoczęliśmy ściąganie towaru od producenta z Włoch. Towar otrzymaliśmy w październiku 2014 r. i niezwłocznie przekazaliśmy go do odbioru przez naszego azerskiego klienta (sam zobowiązał się do odbioru towaru i przekazania nam dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza teren UE). Towar miał zostać odebrany w dniu 6 października 2014 r., wtedy też wystawiliśmy fakturę sprzedaży z zerowym VAT. Wywóz towarów miał nastąpić w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy zapłatę. Niestety, w dzień odbioru klient zażądał od nas certyfikatu pochodzenia (o czym wcześniej nie było mowy) i towaru nie odebrał. Próbowaliśmy ściągnąć go z Włoch, ale włoski dostawca odmówił wydania nam go, argumentując to brakiem takiego wymogu w pierwotnym zamówieniu. Teraz stoimy w miejscu, gdyż nie wiadomo czy klient z Azerbejdżanu w ogóle odbierze towar, a jeśli tak to kiedy.
Jak powinniśmy postąpić pod kątem VAT?
Czy powinniśmy wykazywać eksport towarów, a jeśl tak, to za jaki miesiąc?