Pytanie
Nasza firma zakupiła prawo do wieczystego użytkowania działki. W akcie notarialnym oraz na fakturze wymieniono oprócz ceny za to prawo również wartość nieumorzonych środków trwałych znajdujących się na działce (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, linia kablowa itp.). Na tej działce znajduje się wybudowany przez nas zakład produkcyjny (nasza własność).
Czy prawo wieczystego użytkowania działki nie będzie podlegało amortyzacji ani bilansowej ani podatkowej?
Jak ująć w księgach zakupione środki trwałe?
Czy koszt sporządzenia aktu notarialnego można w całości odnieść w koszty w momencie poniesienia?
Czy zakupione wraz z prawem wieczystego użytkowania środki trwałe (kanalizacja deszczowa, sanitarna itp.) będą podlegały amortyzacji podatkowej?