Pytanie
Wysyłamy do producenta austriackiego aparaty medyczne w celu naprawy.
W jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć taką wysyłkę na gruncie VAT?
Firma austriacka za wykonaną usługę wystawia rachunek. Do faktury zagranicznej dołączony jest załącznik (choć nie zawsze), w którym zapisana jest data naprawy. W styczniu 2013 r. (po 25 stycznia) otrzymaliśmy rachunek z dnia 4 grudnia 2012 r. z adnotacją wykonania usługi 19 i 15 listopada i rachunek z dnia 10 grudnia 2012 r. z datą wykonania usługi 6 grudnia 2012 r.
Czy musimy korygować deklaracje VAT za listopad i grudzień 2012 r.?
Jaki dokument powinien być wystawiany przy wysyłce aparatu do naprawy?