Pytanie
Wspólnicy spółki jawnej podjęli z dniem 31 grudnia 2013 r. uchwałę o przekazaniu samochodu będącego na stanie środków trwałych spółki na cele prywatne wspólników. Przekazany samochód był zakupiony za kwotę 14.500 zł w lipcu 2012 r. i dokonano od jego zakupu częściowego odliczenia VAT (60%).
Czy w momencie przekazania samochodu spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną?
Jeżeli tak, to jaka kwota powinna być wykazana na tej fakturze oraz jaką stawkę VAT należy zastosować?
Czy takie działanie niesie za sobą jeszcze jakieś obowiązki na gruncie VAT, np. co z deklaracją VAT-7?
Czy firma powinna wykazać w niej wartość samochodu?