Pytanie
W spółce zdarzają się przypadki, gdy pracownik będąc w podróży służbowej płaci kartą firmową za osobiste wydatki. Po powrocie z delegacji zwraca spółce pieniądze. Czasami będąc w delegacji dokonuje zakupów usług gastronomicznych, których kwota przekracza limity określone w rozporządzeniu, a spółka potrąca pracownikowi z pensji kwotę wydatków przekraczającą ten limit.
Czy powinniśmy obie te sytuacje traktować jako odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT?
Spółka posiada kasę fiskalną, czy w takiej sytuacji istnieje konieczność zaewidencjonowania zdarzenia na kasie fiskalnej?