Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. W czerwcu 2010 r. zakupiliśmy kamerę za 5.091 zł (cena jednostkowa netto). Na podstawie protokołu odbioru sprzętu wprowadziliśmy do ewidencji i rozpoczęliśmy amortyzację od lipca 2010 r. Od pracownika uzyskaliśmy oświadczenie z datą czerwcową, że zakupiona kamera służąca do nadzorowania strefy budowy stadionu nie wymaga montażu. We wrześniu 2010 r. otrzymaliśmy fakturę za montaż kamery na terenie stadionu. "Kamery zostały zamontowane 1 czerwca 2010 r. i od tego dnia użytkowane przez Spółkę ale pełna funkcjonalność od 1 sierpnia 2010 r. Opóźnienie wyniknęło ze względu na prace Urzędu Dozoru Technicznego" - cytat z protokołu odbioru robót montażowych kamery. Jednostkowa cena montażu wynosi 2.200 zł.
Czy kwota montażu powinna zwiększyć wartość środka trwałego skoro mamy oświadczenie że nie wymaga montażu?
Faktycznie kamera plus montaż stanowi jeden środek trwały, ale prosiłabym o radę jak dalej wybrnąć z tej sytuacji.