Pytanie
Firma udostępniła pracownikom telefony, część rozmów jest wykorzystywana na cele prywatne. Na tę część wystawiana jest faktura wewnętrzna VAT. Pracownikowi jest doliczany przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, od którego są odprowadzane składki ZUS.
Czy VAT należny oraz składki ZUS są dla pracodawcy KUP?
Czy koszty telefonu, zarówno w części wykorzystanej na cele służbowe, jak i w części wykorzystanej na cele prywatne są dla firmy KUP, pracownik nie jest obciążany kwotą rozmów?
Czy dla powyższej sytuacji miałby znacznie fakt, że pracownik wpłacałby do firmy kwotę równą wartości opłat telefonicznych wykorzystanych na cele prywatne czyli nie byłoby faktury wewnętrznej, a faktura na pracownika?