Pytanie
Spółce z o.o. została przyznana dotacja na stworzenie portalu świadczącego e-usługę. W ramach projektu ponoszone są między innymi następujące wydatki: usługi prawne, wynajem biura, wynagrodzenie kierownika projektu, usługi marketingowe, hosting serwera, baza danych o transakcjach, komputer, oprogramowanie do tworzenia dokumentów, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i wreszcie usługi programistyczne. Umowa o usługi programistyczne zawiera zapis o przekazaniu praw autorskich, natomiast ich wartość nie jest określona.
Jak powinny być ewidencjonowane wydatki? Które z nich powinny powiększyć wartość powstającej wartości niematerialnej i prawnej, a które można odnieść od razu w koszty?
Czy prawidłowe jest ujęcie bazy danych jako oddzielnej wartości niematerialnej i prawnej i rozpoczęcie amortyzacji zaraz po zakupieniu, w związku z tym, że baza jest użytkowana już na etapie testów (podobnie komputer i oprogramowanie do niego)? Jeśli wyżej wymienione wydatki powinny zwiększać wartość powstającego portalu, to czy w całości, czy tylko do wysokości refundacji tych wydatków (dotacja dotyczy kwoty 70% wydatków na budowę portalu), a reszta powinna być księgowana w koszty?