Pytanie
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z dniem 1 września 2013 r. wymiar etatu wynosi - 14/22 etatu w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie. W regulaminie pracy wskazane jest, że nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 40 dni roboczych. Jest to kolejna praca nauczyciela. W kwestii urlopów wypoczynkowych obowiązuje kodeks pracy. Nauczycielka odbywa zajęcia: poniedziałek- 2 godziny, wtorek- 6 godzin, środa -3 godziny, czwartek 3 godziny, piątek nie ma zajęć.
Jak udzielać urlopu wypoczynkowego w poszczególnych dniach?
Jak rozliczać godzinowo urlop wypoczynkowy nauczyciela w karcie ewidencji czasu pracy?