Pytanie
Jak prawidłowo zaznaczyć czas pracy (ilość godzin pracy) w karcie pracy i ewidencji czasu pracy pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim i urlopie wypoczynkowym?
Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. Przy urlopie wypoczynkowym należy wpisać godziny i dni zgodnie z harmonogramem, a urlop macierzyński, po 8 godzin, czy jakby pracował zgodnie z harmonogramem np. 12, 12 i 8. Pracownik przybywał na urlopie macierzyńskim od 1 do 5 maja 2012 r. Zgodnie z harmonogramem tych godzin byłoby 32, a według wyliczenia przez księgowość tych godzin jest 40 (5 x 8).