Pytanie
Jak prawidłowo zadekretować fakturę za energię elektryczną wystawioną w dniu 31 grudnia z terminem płatności 14 stycznia dotyczącą kosztów działalności opodatkowanej i zwolnionej?
Podatek jest odliczony wg wskaźnika 52%. Wartość faktury netto wynosi 400 zł, a VAT 92 zł.
Czy poprawne jest księgowanie:
Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii - 400 zł
Wn konto 221 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT (VAT do odliczenia w przyszłym miesiącu) - 92 zł
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi - 492 zł
Na koniec roku zostanie ustalony prawidłowy wskaźnik i notą doksięguję VAT do grudnia.
Czy powinnam zaksięgować od razu odliczając VAT:
Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii - 400 zł
Wn konto 221 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT (VAT obliczony wg wskaźnika) - 47,84 zł (92,00 x 52%)
Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii - 44,16 zł
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi - 492 zł
Po ustaleniu na koniec roku prawidłowego wskaźnika dokonam korekty podatku VAT.
Który wariant księgowania jest prawidłowy?