Pytanie
Pracownica została zatrudniona na zastępstwo dnia 1 stycznia 2009 r. Umowa o pracę zawarta została na 1/3 etatu bez określenia terminu zatrudnienia, z wynagrodzeniem brutto 439 zł. Dnia 1 października 2010 r. został podpisany aneks do umowy, na mocy którego uległ zmianie wymiar czasu pracy (pełen etat) oraz wynagrodzenie (2300 zł brutto). Dnia 11 października 2010 r. pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie od dnia 11 października do 12 listopada 2010 r. z kodem B (ciąża).
Pracodawca podejrzewa, iż zwolnienie lekarskie będzie przedłużane do dnia porodu.
Jak w tej sytuacji wyliczyć wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy?