Pytanie
Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2014 r. do 5 kwietnia 2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie od 6 kwietnia 2014 r. do 15 sierpnia 2014 r. w wymiarze 1/2 etatu. Wymiar urlopu wypoczynkowego - 20 dni.
Czy prawidłowo naliczono urlop wypoczynkowy za pierwsze zatrudnienie z pełnego etatu?
4 miesiące = 7 dni x 8 godz. = 56 godzin i z drugiego zatrudnienia ponieważ nie wliczamy miesiąca kwietnia, który był uwzględniony w pierwszym zatrudnieniu, czyli pracował - 4 miesiące = 4 dni x 8 godz. = 32 godziny. Urlop w całości wynosi 11 dni = 88 godz. z zatrudnienia od 1 stycznia do 15 sierpnia 2014 r.