Pytanie
Strona miała udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy od 1 listopada 2013 r. do 08 lutego 2014 r. Za miesiąc luty 2014 r. organ przyznał decyzją X dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko Y w wysokości 106,70 zł. Decyzja stała się ostateczna. Następnie ta sama strona ma udzieloną kolejną część urlopu wychowawczego na dziecko Y od 9 lutego 2014 r. do 8 lutego 2015 r. Składa wniosek o ustalenia prawa do dodatku, wobec czego organ zmienia decyzję X w ten sposób, że dodaje się w decyzji: "przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko Y na okres od 2014 lutego 9 do 2014 lutego 28 w wysokości ... na okres od 2014 marca 1 do 2014 października 31 w wysokości 400,00 zł miesięcznie.".
Jaką kwotę dodatku należy wypłacić stronie za okres od 09 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.?