Pytanie
Z dniem 1 lutego 2014 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę osoba, dla której jest to pierwsze zatrudnienie w życiu. Osoba ta ukończyła studia wyższe w związku z tym 2014 r. nabywa uprawnienia do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy liczonego od dnia 1 lutego 2014 r., w wymiarze proporcjonalnym odpowiadającym 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku, tj. wymiaru 20 dni.
W przypadku ciągłości zatrudnienia jak należy liczyć urlop proporcjonalny za miesiąc grudzień 2014 r.? Czy będzie on stanowił w 2015 r. urlop zaległy za 2014 r., gdyż uprawnienia do urlopu za grudzień nabędzie z dniem 31 grudnia 2014 r.? Jaki będzie całkowity wymiar urlopu za 2014 r.?