Pytanie
Z dniem 1 stycznia 2013 r. pracodawca wprowadził nowy składnik wynagrodzenia w postaci premii miesięcznej w wysokości 1000 zł. brutto.
Jak należy ustalić podstawę wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym pracownikom?
Czy uwzględniając wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy należy doliczyć jedynie premię za styczeń i luty i podzielić przez 12 miesięcy?
Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (kobieta w ciąży, wypadek)?
Jaki zasiłek będzie przysługiwał pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 stycznia 2013 r., a jaki zatrudnionemu w dniu 1 stycznia 2012 r.