Pytanie
Jesteśmy spółką cywilną świadcząca usługi w branży elektrycznej.
Jak prawidłowo ujmować w ewidencji sprzedaży faktury VAT dokumentujące sprzedaż usług budowlanych, które nie są odbierane protokołem odbioru?
Czy remonty lub wykonanie instalacji elektrycznej lub jej zasilania, czy też wykonanie przyłącza energetycznego lub modernizacja oświetlenia drogowego należy traktować jako roboty budowlano-montażowe?
Jak definiować takie usługi, jeżeli faktura jest wystawiona w dniu odebrania robót, a nie są wystawiane protokoły zdawczo-odbiorcze?
Czy prawidłowe jest ujmowanie w ewidencji sprzedaży faktury VAT dokumentujące sprzedaż takich usług w dacie ich wystawienia, co skutkuje, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu wystawienia faktury?
Czy usługi świadczone minikoparką należy traktować jako roboty budowlane?