Pytanie
Pracownica chorowała od lutego do września 2011 r. Obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym od września 2011 r. do 29 sierpnia 2012 r. Z początkiem czerwca 2012 r. złożyła wniosek o rentę, ponieważ po świadczeniu rehabilitacyjnym chciałaby zakończyć pracę i przejść na rentę. 12 czerwca 2012 r. przyniosła orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane z datą 13 lipca 2011 r., a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 31 maja 2011 r.
Czy należy jej się dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni?
Pracodawca wypłacił jej odprawę rentową, ekwiwalent za urlop (zaległy i bieżący proporcjonalnie).
Czy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop dodatkowy?