Pytanie
W maju wystawiono fakturę za usługę budowlaną wykonaną w maju 2014 r. Faktura została wystawiona zgodnie z umową, ale roboty budowlane miały większy zakres i staraliśmy się o uznanie dodatkowych robót. Uznano nam je w czerwcu i Inwestor aneksował umowę, ale z data kwietniową. W związku z tym wystawiliśmy fakturę korygująca in plus w miesiącu otrzymania aneksu, tj. w czerwcu 2014 r. Zapłata nastąpiła w lipcu.
Kiedy mamy rozliczyć w deklaracji VAT z faktury korygującej - w maju poprzez korektę deklaracji, czy w czerwcu na bieżąco, gdyż 30 dni od wykonania usługi upływa właśnie w czerwcu?