Pytanie
Pytanie dotyczy czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (WIW)- niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W regulaminie pracy ustalony został tygodniowy rozkład czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach starszy rzemieślnik specjalista oraz rzemieślnik specjalista w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00, 10.00-18.00. Do obowiązków tych pracowników należy między innymi prowadzenia pojazdów służbowych. Pracownik w danym tygodniu ma zaplanowaną zgodnie z harmonogramem pracę w godzinach 10.00-18.00. W poniedziałek Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (DWLW) otrzymuje polecenie uczestniczenia w naradzie w Warszawie, która ma się odbyć w środę i w czwartek. Obowiązki DWLW nie pozwalają mu na wyjazd we wtorek. W związku z tym wyjeżdża na naradę razem z pracownikiem jako kierującym pojazdem w środę rano o godz. 5.00. Wyjazd z Warszawy po zakończonej naradzie następuje w czwartek o godz. 15.00, a przyjazd do siedziby WIW w Poznaniu o godz. 22.00 tego dnia.
Czy zatem:
- pracownik kierujący pojazdem może rozpocząć pracę w środę o godzinie 05.00? (pora nocna obejmuje godziny 22.00-06.00)?
- czy pracownik może rozpocząć pracę po odbyciu podróży służbowej w piątek zgodnie ze swoim harmonogramem, czyli o godzinie 10.00 (z zachowaniem prawa do 11-godzinnego odpoczynku)?