Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi w 3 miesiące. Dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, a przeciętnie tygodniowa 40 godzin.
Czy prawidłowy jest zapis o dopuszczalnej liczbie godzin ponad określony wymiar o następującej treści: "Na podstawie art. 151 § 5 k.p. ustala się o dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za które pracownik będzie otrzymywał normalne wynagrodzenie wynosi o 1 godzinę mniej niż obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym rozliczeniowym okresie czasu pracy"?