Pytanie
Polski podatnik (posiadający numer VAT-DE) kupił w Chinach towar, który został odprawiony przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech. Niemiecki przedstawiciel wystawił fakturę z datą 29 października 2013 r. z tytułu cła, reprezentacji fiskalnej, żeglugi oraz transportu z Niemiec do Polski. Wraz z towarem polski podatnik otrzymał fakturę od przedstawiciela w Niemczech oraz fakturę z Chin za towar, na której to fakturze widnieje data 18 września 2013 r.
Czy polski podatnik rozpoznaje import usług od całej faktury otrzymanej od przedstawiciela, czy tylko od kosztów obsługi, a koszty cła i transportu powiększają podstawę wewnątrzwspólnotowego nabycia?
Jaką datę i jaką podstawę należy przyjąć przy wystawieniu faktury wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski oraz czyj NIP-DE jako dostawcy powinien widnieć na tej fakturze (przedstawiciela czy polskiego podatnika)?