Pytanie
W decyzji o przyznaniu emerytury (kobieta urodzona 1953 r.) ZUS nie uwzględnił około 8 lat pracy ze względu na błędny dzień urodzenia zawarty w świadectwie pracy wydanym w 1991 r. Niestety na 2 z 8 kartotek wynagrodzeń uzyskanych z archiwum (zakład nie istnieje) widnieje także błędna data urodzenia. Pomimo dostarczenia do ZUS legitymacji ubezpieczeniowej z pieczątkami potwierdzającymi zatrudnienie - decyzja nie uwzględnia tego okresu.
Czy poza odwołaniem do Sądu istnieje inny, szybszy sposób sprostowania ewidentnej pomyłki?
Udowodnienie tego zatrudnienia i zaliczenie go do wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału w znaczący sposób przełoży się na wysokość świadczenia.